X

Moonlit Night on Autumn Lake (秋湖月夜, Qiu Hu Yue Ye, Dizi, 笛子)

Moonlit Night on Autumn Lake (秋湖月夜, Qiu Hu Yue Ye, Dizi, 笛子) was composed by Yu Xun fa(俞逊发) and Peng zheng yuan(彭正元) in 1981. This tune has drawn its materials from the Southern Song Dynasty poet Zhang Xiaoxiang Famous  ‘Nian Nu Jiao-Guo Dong Ting’.

《秋湖月夜》: 笛子独奏曲。俞逊发与彭正元作于1981年7月,取材于南宋爱国词人张孝祥的名篇《念奴娇·过洞庭》:“洞庭青草,近中秋,更无一点风色。玉鉴琼田三万倾,著我扁舟一叶。素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。然心会,妙处难与君说。应念岭海经年,孤光自照,肝胆皆冰雪。短发萧瑟襟袖冷。稳泛沧浪空阔。尽挹西江,细斟北斗。万象为宾客。扣舷独啸,不知今夕何夕。”
乐曲古朴典雅,充满诗情画意,表现出我国传统艺术作品中常见的那种恬静淡远的意境美。此曲在全国第三届音乐作品(民族器乐)评奖中获一等奖。

Length: 10’28”.

Play with HTML 5 Player, no flash required, no software required.

 

If you browser does not support HTML 5, you may use flash player below. Your browser must support Flash.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Moonlit Night on Autumn Lake (秋湖月夜, Qiu Hu Yue Ye, Dizi, 笛子) MP3 download link (right click, save link as):Moonlit Night on Autumn Lake (秋湖月夜, Qiu Hu Yue Ye, Dizi, 笛子)

乐曲共分三段。开头由抱笙奏出长音背景,箜篌轻轻拨动,宛如清波微漾。随后笛子与小乐队相互依托,奏出悠缓平静、秀美高雅的主题,勾画出一幅秋湖月夜图。主题旋律以五声音阶级进为主,具有江南丝竹的音调特征。

第二段是富于浪漫主义想象的一笔。先由钟管与笛子模仿出远山古刹的夜半钟声,更使人感到深秋月夜的静谧。接着箜篌的刮奏就像一阵仙风轻轻吹过,引出笛子的小快板,音乐颇具古代宫廷舞曲的风韵,这一段与前后两段形成动静对比,使优美宁静的“画卷”增添了生气。

第三段在抱笙空旷安静的背景下,笛子再次奏出稍有变化的主题,描绘出秋露满天,玉兔西沉,沧溟空阔,水天一色的壮丽景象,使人用醉于诗情画意之中。演奏者用特制的低音曲笛演奏此曲,音色时而如一份秋水清澈见底,时而又如洞箫呜呜不绝如缕,使乐曲倍添幽境。

Listen more Dizi  tunes? Back to Dizi (笛子)  page.

Or  back to our Chinese Classical Music Media Library main page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*